09.02. 2019

 

 

 


 

FACEBOOK EVENT

 


Slováci Eufory a spriaznení moravskí Power 5 spolu s poľským hosťom Ironbound opäť po roku dobývajú Česko, Poľsko a Slovensko!

Slovak Eufory and Moravian fellows Power 5 along with Polish guest Ironbound are conquering Czech Republic, Poland and Slovakia once again!

Vstup/Entry: 150 CZK